ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Nepřevoditelný šek

(Non-transferable cheque)

Křižování umístěné na šeku, které zajišťuje, že šek bude proplacen jen uvedenému příjemci. Alternativou může být vystavení šeku na příjemce a poté přidání slova "pouze".

Další pojmy