Nepřátelské převzetí

(Hostile take-over)

Fúze nebo akvizice, při níž se management brání skupině iniciující transakci.

Další pojmy