Neodvolatelný potvrzený akreditiv

(Irrevocable confirmed credit)

Označuje dokumentární akreditiv, který nemůže být pozměněn bez souhlasu všech stran. Placení z tohoto akreditivu je garantováno (zaručeno) dvěma bankami, tj. bankou potvrzující a vystavující.

Další pojmy