Neodvolatelný dokumentární akreditiv

(Irrevocable documentary credit)

Viz Neodvolatelný akreditiv.

Další pojmy