Neodvolatelný akreditiv

(Irrevocable letter of credit)

Označuje dokumentární akreditiv, který nemůže být pozměněn nebo zrušen bez souhlasu všech zúčastněných stran. Vývozce tak má zajištěno proplacení na základě předložení řádných dokumentů.

Další pojmy