Nemovitostní investiční fond

(Real Estate Investment Fund)

Fond, který spravuje portfolio nemovitostí

Další pojmy