Nelikvidní

(Illiquid)

1. Nemající přístup k dostatečnému množství hotovostních zdrojů nutných ke splácení běžných požadavků. 2. Označuje cenné papíry, které buď nejsou obchodovány vůbec, anebo jen v řídkých intervalech.

Další pojmy