Nejlepší prodejní nabídka

(Best Ask)

Nejnižší kotovaná nabídka tvůrců trhu na prodej určité akcie v daném čase.

Další pojmy