Nejlepší nákupní nabídka

(Best Bid)

Nejvyšší kotovaná nabídka tvůrců trhu na nákup určité akcie v daném čase.

Další pojmy