Nehmotné aktivum

(Intangible assets)

Položky, jako jsou patenty, obchodní známky, zákonné náklady na nákup nebo zahájení podnikání a goodwill.

Další pojmy