Návratnost průměrného celkového kapitálu

(Return on Average Total Capital)

Návratnost nebo zisk vytvářený jako míra průměrného investovaného kapitálu.

Další pojmy