Návratnost investic

(Return on investment)

Hodnota výnosů v porovnání s hodnotou investovaných aktiv.

Další pojmy