ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Návratnost aktiv

(Return on assets)

Široce používaný ukazatel ziskovosti, který porovnává čistý příjem s celkovými aktivy a ukazuje tak aktuální návratnost aktiv.

Další pojmy