E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Navazující (zpětné) úvěry

(Back-to-back loan)

Směnná transakce mezi dvěma stranami, při níž si strany půjčují stejně velkou částku, avšak s rozdílným úročením/měnovou bází. Předchůdce swapu.

Další pojmy