Navazující (zpětné) akreditivy

(Back-to-back letters of credit)

Dva dokumentární akreditivy. První akreditiv slouží jako zajištění druhého, přičemž beneficient prvního akreditivu je žadatelem o druhý akreditiv.

Další pojmy