E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Následující datum umoření

(Next Sinking Date)

Příští plánované datum, v němž emitent může nebo musí uskutečnit umoření.

Další pojmy