ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Následující datum umoření

(Next Sinking Date)

Příští plánované datum, v němž emitent může nebo musí uskutečnit umoření.

Další pojmy