Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Následující datum umoření

(Next Sinking Date)

Příští plánované datum, v němž emitent může nebo musí uskutečnit umoření.

Další pojmy