Nakupování Čechů na úvěr 2018

Spotřebitelské zadlužování: Češi se zadlužují především nákupem zboží na splátky

 

  • Češi si půjčují především od nebankovních společností nebo přímo od prodejců zboží (celkem 66 %), od banky si půjčuje pouze 44 % spotřebitelů
  • Neochota šetřit (37 %) a slevové akce (41 %) jsou hlavními důvody, proč se Češi zadlužují
  • 28 % z těch, kteří si půjčují, tak činí rizikovým způsobem a 76 % z nich si půjčuje u nebankovních společností a prodejců
  • Roste zájem o konsolidace úvěrů

Průzkum České bankovní asociace (ČBA), realizovaný agenturou NMS v únoru 2018 na reprezentativním vzorku 1030 dospělých obyvatel ČR, sledoval míru a charakter využívání spotřebitelských půjček mezi Čechy. Celkem v současné době splácí nějaký úvěr 27 % Čechů. Dalších 37 % má zkušenost s úvěrem z minulosti. Dvě a více půjček splácí více než třetina z Čechů (36 %), kteří mají aktuálně půjčeno.

 

Celý záznam z tiskové konference.

Češi si půjčují impulzivně při nákupu

Obecně si Češi nejčastěji půjčují na spotřební elektroniku (30 %) či bílé zboží (24 %) respektive bytové zařízení (15 %) nebo auto (22 %). Fakt, že si lidé půjčují zejména na předměty denní potřeby, souvisí s impulzivním charakterem jejich půjčování. Jako hlavní důvod, proč si vzali půjčku na nákup zboží, uvedlo 41 % respondentů výhodnou splátkovou akci, respektive neochotu šetřit (37 %) případně aktuální nedostatek finančních prostředků (35 %).

Průměrná výše půjčky je 45 tisíc korun, rozptyl je ale veliký. Třetina respondentů si půjčila více než 100 tisíc korun. Čtvrtina naopak méně než 10 tisíc korun. Ovšem i u malých dluhů je na místě obezřetnost. Podle oficiálních statistik Poradny při finanční tísni představuje 85 % všech dluhů v exekuci dluhy do 10 tisíc korun.

 

 „Češi již nejsou tak zvyklí si šetřit na konkrétní nákup jako tomu bývalo dříve a jsou relativně více netrpěliví. Proto půjčkám dominuje spotřební zboží přímo od prodejců. Řada spotřebitelů má přitom dvě a více půjček což pochopitelně zvyšuje riziko platební neschopnosti a následnou nutnost konsolidace půjček.“

- Pavel Štěpánek, výkonný ředitel ČBA

Rizikově si půjčuje každý třetí

Výzkum se zaměřil i na tzv. skóre rizikového půjčování, které hodnotí spotřebitele z hlediska výskytu rizikových faktorů.

Jako rizikový je hodnocen spotřebitel, jehož skóre rizikového půjčování má 4 a více bodů. Aktuální výzkum ukázal, že skóre rizikového půjčování vykazuje takřka každý třetí Čech, který si půjčuje. Většina ze spotřebitelů (76 %), kteří si půjčují rizikově, přitom mají nebo měli půjčku od nebankovní společnosti nebo přímo od prodejce zboží.

Mezi rizikově si půjčujícími nalezneme více mužů než žen. Věkově inklinují k rizikovým půjčkám především lidé ve středním věku 35-54 let (25 %), zatímco starší lidé (15 %) bývají častěji v otázce zadlužování konzervativní. Není překvapivé, že tendence rizikově si půjčovat klesá s rostoucím vzděláním, a především s vyššími úsporami domácnosti – z domácností s úsporami menšími než 10 000 Kč je rizikově zadluženo dokonce 30 %. Vysoký podíl rizikových půjček (26 %) vykazují lidé žijící samostatně, zatímco u lidí z vícečetných domácností je to pouze 16 %.

 

Konsolidace půjček jako důsledek

Fakt, že Češi vnímají konsolidaci půjček pozitivně, potvrdil i aktuální výzkum ČBA, v němž ho jako preferované řešení platební neschopnosti uvedla čtvrtina dotázaných (25 %). Jako další preferovaná řešení platební neschopnosti respondenti uvedli „vyjednávání o výši splátek“ (31 %) a „půjčku od příbuzných či přátel“ (25 %).

 „Výzkum potvrdil to, co ostatně vyplývá i z úvěrových statistik: hlavním zdrojem a činitelem dluhových potíží části obyvatelstva rozhodně nejsou banky. A naopak se může stát, že se doposud bezproblémový klient banky dostane do potíží se splácením úvěru, protože se zadlužil někde jinde a dluhové břemeno mu přerostlo přes hlavu. I proto mají banky zájem na tom, aby se dluhová situace obyvatelstva stabilizovala v únosných mezích, přispívají do diskuse, jak toho docílit a přijímají i konkrétní kroky, jako je zmíněná možnost konsolidace půjček“ uzavírá Pavel Štěpánek.

„Jakkoli je podíl rizikových půjček relativně vysoký, dobrá zpráva je, že si čeští spotřebitelé začínají uvědomovat rizika, plynoucí z vyššího počtu spotřebitelských půjček a stále častěji přistupují ke konsolidaci svých úvěrů.“

- Pavel Štěpánek, ČBA