Nákupní a prodejní rozpětí

(Bid-Ask Spread)

Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou cenného papíru v daném čase.

Další pojmy