Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Nákupní a prodejní rozpětí

(Bid-Ask Spread)

Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou cenného papíru v daném čase.

Další pojmy