Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Nákup na splátky

(Hire Purchase)

Úvěrová dohoda, při níž dochází k pořízení aktiva prostřednictvím splátek. Právní titul k prodávanému aktivu obvykle přechází na kupujícího až po zaplacení poslední splátky.

Další pojmy