Náklady a přepravné

(Cost and Freight)

Doložka Incoterms "Náklady a přepravné" znamená, že prodávající musí platit náklady a přepravné nutné k přepravě zboží do sjednaného přístavu určení, avšak riziko ztráty či poškození zboží včetně dalších dodatečných nákladů po naložení zboží na palubu lodi přechází z prodávajícího na kupujícího. Může být použita pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu.

Další pojmy