Nákladní list (konsignace)

(Consignment note)

Dokument vystavený přepravcem zboží, který je adresován odesílateli a podrobně popisuje zboží, jeho jakost, hmotnost atd. Dokládá, zda bylo zaplaceno přepravné za zboží do místa určení, či nikoli.

Další pojmy