Nahromaděný (alikvotní) úrok

(Accrued interest)

Úrok naakumulovaný mezi poslední úrokovou platbou a okamžikem prodeje dluhopisu či jiného pevně úročeného aktiva. Používá se zejména u konvertibilních cenných papírů. V době prodeje hradí kupující prodávajícímu cenu dluhopisu plus "alikvotní úrokový výnos", který se určí jako násobek kuponové míry a části kuponového období, jež uplynulo od poslední platby.

Další pojmy