Náhrobek

(Tombstone)

Inzerát se seznamem upisovatelů nové emise cenných papírů.

Další pojmy