Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Náhradní (opravný) dluhopis

(Adjustment bond)

Dluhopis, který společnost vydává svým současným držitelům dluhopisů výměnou za dříve vydané dluhopisy. Opravný dluhopis obvykle nabízí držitelům dluhopisů méně příznivé podmínky, jako jsou nižší kuponové sazby, a obvykle se vydává, když je společnost v nebezpečí bankrotu a je nepravděpodobné, že bude schopna provádět platby za předchozí dluhopisy.

Další pojmy