Nadměrné (dobrovolné) bankovní rezervy

(Excess bank reserves)

Peníze držené bankou nad úroveň rezervních požadavků.

Další pojmy