ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Nadhodnocená

(Overvalued)

Akcie, jejíž současná cena není zdůvodnitelná jejími předpokládanými výnosy nebo jejím poměrem cena/výnosy.

Další pojmy