Nad jmenovitou hodnotu

(Above par)

Cena cenného papíru vyšší než nominální.

Další pojmy