Nabídka a poptávka

(Supply and demand)

Pojmy používané k vyjádření vztahu mezi spotřebou a výrobou.

Další pojmy