Nabídka

(Bid)

Cena, kterou je případný kupující ochoten zaplatit.

Další pojmy