Morální hazard

(Moral hazard)

Sklon lidské povahy zvyšovat rizikovost v situaci, kdy je daná operace pojištěna.

Další pojmy