Moody’s

(Moody's)

Americká investiční agentura provádějící ohodnocování schopnosti splácet firemní, municipální a zahraniční dluhy. Dluhy člení od stupně AAA k C.

Další pojmy