Modifikovaná durace

(Modified duration)

Míra citlivosti ceny dluhopisu na změny výnosnosti, vyjádřená jako počet let do splatnosti.

Další pojmy