Moderní portfoliová teorie

(Modern portfolio theory)

Obecně přijímaná technika řízení portfolia. Od klasického přístupu se odlišuje v tom, že jednotlivé cenné papíry nejsou nezbytně vybírány podle jejich základních vlastností, nýbrž podle přínosu, který mají k celkovému rizikovému/výnosovému profilu portfolia a účinné diverzifikaci.

Další pojmy