Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Mladší emise

(Junior issue)

Emise dluhových nebo majetkových cenných papírů, která je podřízena nárokům (dividendám, úrokům, jistině a zajištění) jiné emise v případě likvidace.

Další pojmy