Mladší emise

(Junior issue)

Emise dluhových nebo majetkových cenných papírů, která je podřízena nárokům (dividendám, úrokům, jistině a zajištění) jiné emise v případě likvidace.

Další pojmy