ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Mladší cenné papíry

(Junior securities)

Dluhový nebo majetkový cenný papír s nižší prioritou nároků na dividendy, úroky, jistinu nebo cenné papíry v případě likvidace, než mají starší (předchozí) emise

Další pojmy