Minimální nákupy

(Minimum purchases)

Množství potřebné k otevření nového účtu ve vzájemném fondu.

Další pojmy