ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Mikroekonomie

(Microeconomics)

Analýza chování základních ekonomických subjektů, jako jsou společnosti, průmyslové podniky nebo domácnosti.

Další pojmy