ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Mezní příjem

(Marginal revenue)

Změna v celkových příjmech, způsobená jednou dodatečnou jednotkou výstupu.

Další pojmy