Mezní příjem

(Marginal revenue)

Změna v celkových příjmech, způsobená jednou dodatečnou jednotkou výstupu.

Další pojmy