Meziroční růst cen výrobců v říjnu zvolnil

Růst cen výrobců v říjnu zvolnil a v meziročním srovnání se mírně snížil u všech sledovaných skupin výrobců. Vývoj však zůstává heterogenní, ačkoli u některých cen je patrný útlum inflačních tlaků, jiné cenové okruhy dále zrychlují v návaznosti na dřívější růst nákladů (viz graf 1).

Ceny zemědělských výrobců meziměsíčně klesly o 3 %, jedná se o 4. meziměsíční pokles v řadě, který je tažen zejména poklesem cen rostlinné výroby (-7 % mom v říjnu), zatímco ceny živočišné výroby nadále rostou (3 % mom). Meziroční růst rostlinné výroby tak zpomalil z 34 % na 23,6 %, což je nejslabší meziroční růst od prosince minulého roku. Globální index cen potravin v posledních měsících klesá a dostal se již na úroveň před válkou na Ukrajině (graf 2). Růst cen potravin by tak měl začít postupně zvolňovat, ačkoli se bude více přesouvat na položky živočišné výroby jako jsou maso, mléko, vejce.

Ceny stavebních prací rostly jen o 0,3 % mom a v posledních dvou měsících tak ustal svižný růst pozorovaný od ledna letošního roku. Meziroční dynamika tak dále mírně zvolnila z 12,6 % na 12 %. Stejně tak ceny stavebního materiálu rostly jen nepatrně (+0,2 %) a meziroční růst poklesl z 18,3 na 17,6 %, když vrcholu dosáhl v květnu, a to téměř 27 % (graf 3).

Ceny služeb pro podniky v říjnu vesměs stagnovaly poté, co v září zaznamenaly nejsilnější meziměsíční růst od února letošního roku (1,5 % mom). Meziroční růst mírně zpomalil z 6,8 % na 6,3 %. Vývoj byl však poměrně různorodý, u většiny tržních služeb byl však říjnový meziměsíční růst pod průměrem posledního čtvrtletí, výjimkou byly například informační, právní či architektonické služby.

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně dále zrychlily o 0,6 %, vesměs v souladu s očekáváním trhu. Meziroční dynamika pak mírně zvolnila z 25,8 na 24,1 %. Meziměsíční růst byl tažen zejména rafinovanými ropnými produkty a potravinářskou výrobou, naopak k poklesu přispěly ceny elektřiny. Ceny průmyslových výrobců bez energií rostly o 15,7 % yoy (oproti 15,8 % v září, 16,4 % v srpnu a 19,4 % v květnu).

Co z toho plyne: Říjnové ceny výrobců naznačují, že u řady položek hlavní inflační tlaky již ustupují, ačkoli růst cen se přesouvá do jiných cenových okruhů v návaznosti na určité zpoždění růstu vstupních nákladů. Říjnové zvolnění cen výrobců tak sice může přinášet náznaky optimismu, že hlavní inflační tlaky jsou za námi, stále však bude řada výrobců reagovat se zpožděním na rostoucí ceny vstupů, zejména energií, a obecně bude zpomalování růstu cen výrobců – a v návaznosti na to i cen spotřebitelských – velmi pozvolné.


Jakub Seidler

Jakub Seidler je hlavním ekonomem ČBA. Absolvoval studium ekonomie na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze, kde také získal titul PhD, a řadu kurzů v Mezinárodním měnovém fondu, ECB, či Bank of England. Svou kariéru odstartoval v roce 2008 v České národní bance, kde v průběhu šesti let pracoval na různých odborných pozicích v oddělení finanční stability, výzkumu a v sekci měnové. Později byl jako vedoucí referátu makroobezřetnostní politiky zodpovědný zejména za provádění zátěžových testů bankovního sektoru a analýzy v oblasti finanční stability. Od roku 2018 také zastává pozici zástupce předsedy Výboru pro rozpočtové prognózy posuzující objektivitu prognóz Ministerstva financí.