Mezikomoditní rozpětí (spread)

(Intercommodity spread)

Pozice, která sestává z dlouhé pozice a krátké pozice v různých, avšak příbuzných komoditách, například platina a zlato (spekulace, že se cenový vztah mezi těmito dvěma komoditami změní).

Další pojmy