Mezidenní limit

(Inter day limit)

Maximální pozice, kterou může dealer zaujmout v obchodní den. Tento limit je stanoven bankou, pro kterou dealer pracuje.

Další pojmy