ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Mezibankovní zápůjční sazba

(Interbank offered rate)

Úroková sazba, kterou si banky účtují za půjčky jiné bance. K hlavním mezibankovním zápůjčním sazbám patří např. LIBOR, EURIBOR.

Další pojmy