Mezibankovní zápůjční sazba

(Interbank offered rate)

Úroková sazba, kterou si banky účtují za půjčky jiné bance. K hlavním mezibankovním zápůjčním sazbám patří např. LIBOR, EURIBOR.

Další pojmy