Metoda rolovaných dividend

(Dividend rollover plan)

Investiční strategie, která zahrnuje nákup akcií před datem výplaty dividend a prodej akcií po datu ex-dividenda s cílem inkasovat dividendu a dosáhnout tak alespoň malého obchodního zisku.

Další pojmy