Metoda ověření držitele karty

(Cardholder Verification Method)

Metoda, která ověřuje identitu držitele karty. Právoplatnost držitele karty může být ověřena například prostřednictvím podpisu, PINu nebo biometrických údajů. Ve zkratce CVM.

Další pojmy