ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Měnový výbor

(Monetary Committee)

Poradní výbor Společenství složený ze dvou členů z každé členské země (obvykle jeden z vlády a jeden z centrální banky) a ze dvou členů ustanovených Evropskou komisí. Byl vytvořen v roce 1958 na základě článku 105 Smlouvy o EHS. Jeho cílem je podpora koordinace politik členských států v maximální možné míře, potřebné k fungování vnitřního trhu. Článek 109c Smlouvy vyjmenovává řadu oblastí, v nichž Výbor přispívá k přípravě materiálů pro Radu. Na začátku třetí etapy (Hospodářské a měnové unie) byl Měnový výbor rozpuštěn a místo něj vznikl Hospodářský a finanční výbor.

Další pojmy