Měnový swap

(Currency swap)

Dohoda směnit úrokové platby a příjmy ve dvou měnách, obvykle střednědobé (2/10 let) a ve velkých objemech (10 a více milionů dolarů). (Nezaměňovat s FX swapem.)

Další pojmy