Měnový kód

(Currency code)

Kód používaný pro identifikaci měny.

Další pojmy