Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Měnový indikátor

(Monetary indicator)

Ekonomické ukazatele účinků měnové politiky, jako jsou různé míry tržních úvěrových podmínek, úrokové sazby pokladničních poukázek atd.

Další pojmy