Měnové riziko

(Currency risk)

Riziko fluktuací měnového kurzu během času.

Další pojmy