Maržový účet

(Margin account)

Účet, na němž si držitel účtu (investor) půjčuje od svého brokera za účelem financování nákupu cenných papírů.

Další pojmy